top of page
Best social media manager app for entrepreneurs | Hookle

Ansvarsfraskrivelse for oversettelse av Hookle-websider

 

Sist oppdatert 25. januar 2021

DENNE TJENESTEN KAN INNEHOLDE OVERSETTELSER KRAVT AV GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER ALLE GARANTIER RELATERT TIL OVERSETTELSENE, UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT ALLE GARANTIER FOR NØYAKTIGHET, PÅLITELIGHET, OG ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGSMERKELIGHET, FITNESS FOR ET SÆRLIG FORMÅL.

Nettstedet Hookle er oversatt for din bekvemmelighet ved hjelp av oversettelsesprogramvare drevet av Google Translate. Det er gjort rimelige anstrengelser for å gi en nøyaktig oversettelse, men ingen automatisert oversettelse er perfekt og er heller ikke ment å erstatte menneskelige oversettere. Oversettelser tilbys som en tjeneste til brukere av nettstedet Hookle, og tilbys "som de er." Ingen garantier av noe slag, verken uttrykt eller underforstått, er gitt med hensyn til nøyaktighet, pålitelighet eller korrekthet av oversettelser laget fra engelsk til noe annet språk. Noe innhold (som bilder, videoer, Flash osv.) Blir kanskje ikke oversatt nøyaktig på grunn av begrensningene i oversettelsesprogramvaren.

Den offisielle teksten er den engelske versjonen av nettstedet. Eventuelle avvik eller forskjeller som er opprettet i oversettelsen er ikke bindende og har ingen rettsvirkning for etterlevelse eller håndheving. Hvis det oppstår spørsmål knyttet til nøyaktigheten av informasjonen på det oversatte nettstedet, kan du se den engelske versjonen av nettstedet som er den offisielle versjonen.

bottom of page