top of page

Betingelser for Hookle

Sist oppdatert 17. september 2019

Velkommen til Hookle. Disse tjenestevilkårene er en juridisk bindende kontrakt mellom deg og Hookle Inc. ("Hookle", "vi" eller "oss") angående din bruk av tjenesten vår eller relaterte nettsteder, nettverk, applikasjoner, mobilapplikasjoner, produkter eller andre tjenester levert av oss (samlet "tjenesten").

Ved å klikke “Jeg godtar” eller ved å laste ned, installere, få tilgang til eller bruke tjenesten på noen måte, godtar du og godtar å være bundet av disse vilkårene for bruk, inkludert Hookles personvernregler. Hvis du ikke ubetinget godtar disse vilkårene, har du ikke vår tillatelse eller retten til å bruke eller få tilgang til tjenesten.

Les Hookles personvernregler for informasjon om hvordan vi samler inn, bruker, avslører, overfører og lagrer din personlige informasjon.

Vi forbeholder oss retten til å endre noen av eller alle disse tjenestevilkårene etter eget skjønn. Hvis vi gjør det, vil vi legge ut de endrede vilkårene for bruk på www.hookle.net. Vi vil varsle deg om endringer som etter eget skjønn har vesentlig innvirkning på disse vilkårene for bruk. Fortsatt bruk av tjenesten etter at slike endringer er gjort, skal utgjøre ditt samtykke til slike endringer.

Merknad om voldgift

Med unntak av tvister for å løse krav om overtredelse av immaterielle rettigheter, godtar du at tvister som oppstår i henhold til disse vilkårene for tjeneste vil bli løst ved bindende, individuell voldgift. Med unntak av disse vilkårene fratar du og Hookle retten til rettssak av juryen eller å delta i noen gruppesøksmål eller representantprosedyrer, unntatt krav om brudd på immaterielle rettigheter. Du samtykker i å gi opp din rett til å gå til retten for å hevde eller forsvare rettighetene dine i henhold til denne kontrakten, bortsett fra forhold som kan føres til småkravsretten.

1 Kvalifisering

Du må være minst 13 år for å bruke tjenesten. Ved å godta disse vilkårene, garanterer du oss at: (a) du er minst 13 år gammel; (b) du ikke tidligere har blitt suspendert eller fjernet fra tjenesten; og (c) din registrering og din bruk av tjenesten er i samsvar med alle gjeldende lover og regler. Hvis du er en enhet, organisasjon eller selskap, representerer og garanterer den personen som godtar disse vilkårene på dine vegne at de har myndighet til å binde deg til disse vilkårene og referanser til deg her (og alle dine forpliktelser nedenfor) vil henvise til en slik enhet og enhver person som bruker Tjenesten på vegne av en slik enhet.

2 kontoer

For å bruke noen deler av tjenesten, kan det hende du må registrere deg for en Hookle-konto. Når du registrerer deg for en konto, kan det hende du blir bedt om å gi oss litt informasjon om deg selv, for eksempel navnet ditt, e-postadressen eller annen kontaktinformasjon. Du samtykker i at informasjonen du gir oss er nøyaktig, og at du til enhver tid vil holde den nøyaktig og oppdatert. Du er eneansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til kontoene og passordene dine, og du aksepterer ansvar for alle aktiviteter som skjer under kontoene dine.

3 gebyrer og betaling

Premium-funksjoner i tjenesten vil kreve at du betaler avgifter når du registrerer deg for den aktuelle premiumtjenesten. Før du betaler avgifter, har du muligheten til å gjennomgå og godta gebyrene du blir belastet. Alle avgifter refunderes ikke.

3.1 Pris

Hookle forbeholder seg retten til å bestemme priser for tjenesten. Hookle vil gjøre rimelige anstrengelser for å holde prisinformasjon publisert på nettstedet oppdatert. Hookle kan endre gebyrene for alle funksjoner i tjenesten, inkludert tilleggsgebyrer eller avgifter, hvis Hookle gir deg forhåndsvarsel om endringene før de gjelder. Hookle, etter eget skjønn, kan tilby kampanjetilbud med forskjellige funksjoner og forskjellige priser til forskjellige kunder. Disse kampanjetilbudene gjelder ikke tilbudet ditt eller disse vilkårene, med mindre de er gitt deg.

3.2 Autorisasjon

Du autoriserer Hookle til å belaste alle summer for bestillingene du gjør og ethvert servicenivå du velger som beskrevet i disse vilkårene eller publisert av Hookle, til betalingsmåten som er spesifisert i kontoen din. Hvis du betaler avgifter med et kredittkort, kan Hookle be om forhåndsgodkjenning av kredittkortkontoen din før du kjøper for å bekrefte at kredittkortet er gyldig og har de nødvendige midler eller kreditt tilgjengelig for å dekke kjøpet ditt.

3.3 Abonnementstjeneste og avbestillingsregler

Tjenesten kan inkludere automatisk gjentatte betalinger for periodiske avgifter ("Abonnementstjeneste"). Hvis du aktiverer en abonnementstjeneste, gir du Hookle fullmakt til periodisk å belaste, fremover og til kansellering av enten de gjentatte betalingene eller kontoen din, alle påløpte summer på eller før betalingsfristen for de påløpte beløpene. Kontoen din belastes automatisk på abonnementsfaktureringsdatoen for alle gjeldende avgifter for neste abonnementsperiode. Abonnementet vil fortsette med mindre og til du avslutter abonnementet eller vi avslutter det. Du må si opp abonnementet ditt før det fornyes for å unngå fakturering av neste periodiske abonnementsavgift til kontoen din. Vi fakturerer det periodiske abonnementsavgiften til betalingsmåten som er spesifisert i kontoen din. Du kan avbryte abonnementstjenesten gjennom kontoinnstillingene dine eller ved å kontakte oss på support (at) hookle.net.

3.4 Misviste kontoer

Hookle kan stenge eller avslutte tilgangen til tjenesten for enhver konto som et beløp forfaller, men ubetalt. I tillegg til det skyldige beløpet for tjenesten, vil en misligholdt konto bli belastet med gebyrer eller gebyrer som er knyttet til tilbakeførsel eller innkreving av noe av det ubetalte beløpet, inkludert inkassogebyrer.

4 Lisens

Med forbehold om fullstendig og kontinuerlig overholdelse av disse vilkårene, gir Hookle deg begrenset, ikke-overførbar, ikke-underlisensierbar, tilbakekallbar tillatelse til å få tilgang til og bruke tjenesten til personlig, intern bruk i løpet av perioden på det servicenivået du har for betalt alle gjeldende avgifter. Med unntak av og utelukkende i den grad en slik begrensning er tillatt i henhold til gjeldende lov, kan du ikke: (a) reprodusere, distribuere, offentlig vise eller offentlig utføre tjenesten; (b) gjøre endringer i tjenesten; eller (c) forstyrre eller omgå noen funksjoner i tjenesten, inkludert sikkerhets- eller tilgangskontrollmekanisme. Hvis det er forbudt å bruke tjenesten i henhold til gjeldende lov, kan du ikke bruke den. Du kan ikke bruke tjenesten på vegne av noen tredjepart, eller i et servicebyrå eller lignende kapasitet.

5 Tilbakemelding

Hvis du velger å komme med innspill og forslag angående tjenesten ("Tilbakemelding"), gir du Hookle en ubegrenset, evigvarende, ugjenkallelig, ikke-eksklusiv, fullbetalt, royaltyfri rett til å utnytte Tilbakemeldingen på noen måte og for enhver formål, inkludert å forbedre tjenesten og å opprette andre produkter og tjenester.

6 Eierrettigheter

Tjenesten eies og drives av Hookle. De visuelle grensesnittene, grafikk, design, kompilering, informasjon, data, datamaskinkode (inkludert men ikke begrenset til kildekode eller objektkode), produkter, programvare, tjenester, maler og alle andre elementer i tjenesten (“Materialer”) gitt av Hookle er beskyttet av åndsverk og andre lover. Alt materiale som er inkludert i tjenesten, tilhører Hookle eller dets tredjepartslisensgivere. Med unntak av det som uttrykkelig er godkjent av Hookle, kan du ikke bruke materialet. Hookle forbeholder seg alle rettigheter til materialet som ikke er gitt uttrykkelig i disse vilkårene.

7 Tredjeparts vilkår

Hookle tilbyr verktøy gjennom tjenesten som lar deg importere og eksportere informasjon, inkludert brukerinnhold, til og fra tredjeparts tjenester, for eksempel Twitter eller Facebook. Ved å bruke et av disse verktøyene, godtar du at Hookle kan overføre informasjonen til og fra gjeldende tredjeparts tjeneste. Tredjeparts tjenester er ikke under Hookles kontroll, og Hookle er ikke ansvarlig for tredjeparts tjenesters bruk av din eksporterte informasjon. Tjenesten kan også inneholde lenker til tredjeparts nettsteder. Tilknyttede nettsteder er ikke under Hookles kontroll, og Hookle er ikke ansvarlig for innholdet deres.

8 Vilkår for brukerinnhold

8.1 Brukerinnhold

Enkelte funksjoner i tjenesten kan tillate brukere å laste opp innhold til tjenesten, inkludert innlegg på sosiale medier og annet innhold som kan bestå av meldinger, anmeldelser, bilder, video, bilder, data, tekst og andre typer arbeider (“Brukerinnhold ”) Og å publisere brukerinnhold på tjenesten. Du beholder eventuelle copyright og andre eiendomsrettigheter som du måtte ha i brukerinnholdet du legger ut til tjenesten. Hookle fraskriver seg ethvert ansvar i forbindelse med brukerinnhold. Du er eneansvarlig for brukerinnholdet ditt og konsekvensene av å levere brukerinnhold via tjenesten.

8.2 Begrenset lisensstipend til kroken

Ved å tilby brukerinnhold til eller via tjenesten gir du Hookle en verdensomspennende, ikke-eksklusiv, royaltyfri, fullbetalt rettighet og lisens (med rett til underlisensiering) for å være vert, lagre, overføre, vise, utføre, reprodusere, endre for formatering for visning, og distribuere ditt brukerinnhold, helt eller delvis, i alle medieformater og gjennom alle mediekanaler som nå er kjent eller heretter utviklet.

8.3 Begrenset lisensstipend til andre brukere

Ved å tilby brukerinnhold til eller via tjenesten til andre brukere av tjenesten, gir du disse brukerne en ikke-eksklusiv lisens til å få tilgang til og bruke dette brukerinnholdet i henhold til disse vilkårene og funksjonaliteten til tjenesten.

8.4 Ansvarsfraskrivelse og overvåking av brukerinnhold

Hookle kontrollerer ikke og har ingen forpliktelse til å overvåke, redigere eller kontrollere: (a) Brukerinnhold; (ii) alt innhold gjort tilgjengelig av tredjeparter; eller (iii) brukernes bruk av tjenesten. Du forstår at når du bruker Tjenesten, vil du bli utsatt for brukerinnhold fra en rekke kilder og erkjenner at brukerinnhold kan være unøyaktig, støtende, uanstendig eller anstødelig. Du samtykker i å frafalle og frafalle enhver juridisk eller rettferdig rett eller et middel du har eller måtte ha mot Hookle med hensyn til brukerinnhold. Hookle forbeholder seg retten til, når som helst og uten forvarsel, å skjerme, fjerne, redigere eller blokkere brukerinnhold som etter vår eneste vurdering bryter med disse vilkårene eller på annen måte er kritikkverdig. Du erkjenner og godtar at Hookle kan overvåke all informasjon som overføres eller mottas gjennom tjenesten for operasjonelle og andre formål. Under overvåking kan informasjon undersøkes, registreres, kopieres og brukes i samsvar med vår personvernpolicy.

9 Forbudt oppførsel

Ved å bruke tjenesten godtar du a) å ikke bruke tjenesten til ulovlige formål eller i strid med lokal, statlig, nasjonal eller internasjonal lov; b) ikke å forstyrre driften av tjenesten eller noen brukeres glede av tjenesten; c) ikke å iverksette tiltak som pålegger en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning eller andre forstyrrelser på infrastrukturen til Tjenesten til Hookles systemer eller nettverk, eller noen systemer eller nettverk som er koblet til Tjenesten eller Hookle.

10 Oppsigelse og oppsigelse

10.1 Term

Disse vilkårene trer i kraft når du godtar vilkårene eller først laster ned, installerer, får tilgang til eller bruker tjenesten, og slutter når de avsluttes som beskrevet i avsnitt 10.2.

10.2 Oppsigelse

Hvis du bryter noen av bestemmelsene i disse vilkårene, opphører autorisasjonen din til å få tilgang til tjenesten og disse vilkårene automatisk. I tillegg kan Hookle, etter eget skjønn, si opp disse vilkårene eller kontoen din på tjenesten, eller suspendere eller avslutte din tilgang til tjenesten, når som helst av en eller annen grunn, med eller uten varsel. Du kan avslutte kontoen din og disse vilkårene når som helst ved å bruke "Slett profil" -funksjonen i appen eller informere Hookle kundeservice. Ved avslutning av disse vilkårene vil lisensrettighetene dine opphøre, og du må umiddelbart opphøre all bruk av tjenesten, og du vil ikke lenger være autorisert til å få tilgang til kontoen din eller tjenesten.

11 Endring av tjenesten

Hookle forbeholder seg retten til å endre eller avvikle tjenesten når som helst, midlertidig eller permanent, uten varsel til deg. Hookle har ikke noe ansvar for endringer i tjenesten eller suspensjon eller avslutning av din tilgang til eller bruk av tjenesten.

12 Skadesløsholdelse

Du er ansvarlig for din bruk av tjenesten, og du vil forsvare og skadesløse Hookle og dets offiserer, direktører, ansatte, konsulenter, tilknyttede selskaper, datterselskaper og agenter (sammen "Hookle-enhetene") fra og mot ethvert krav fra en tredje -part, og ethvert relatert ansvar, skade, tap og utgift, inkludert rimelige advokatgebyrer og -kostnader, som oppstår på grunn av eller i forbindelse med: (a) din bruk av, eller misbruk av, Tjenesten; (b) ditt brudd på noen del av disse vilkårene, enhver representasjon, garanti eller avtale det er referert til i disse vilkårene, eller enhver gjeldende lov eller forskrift; (c) ditt brudd på tredjepartsrettigheter, inkludert immateriell rettighet eller publisitet, konfidensialitet, annen eiendom eller personvernrett; eller (d) enhver tvist eller sak mellom deg og en tredjepart. Vi forbeholder oss retten til, for egen regning, å påta seg det eksklusive forsvaret og kontrollen over ethvert forhold som ellers er underlagt skadesløsholdelse fra deg (uten å begrense dine skadesløsholdelsesforpliktelser med hensyn til den saken), og i så fall godtar du å samarbeide med vår forsvar for disse påstandene.

13 Ansvarsfraskrivelse

TJENESTEN OG ALLE MATERIALER OG INNHOLD TILGJENGELIGE GJENNOM TJENESTEN LEVERES "SOM DET ER" OG PÅ "SÅ TILGJENGELIG" GRUNNLEGG. KROK FRASKRIVER ALLE GARANTIER FOR NOE SLIK, UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, I HENHOLD TIL TJENESTEN OG ALLE MATERIALER OG INNHOLD TILGJENGELIGE GJENNOM TJENESTEN, INKLUDERT: (A) NOEN UNDERFORSTÅTT GARANTI FOR GODKJENNIGHET IKKE-OVERTREDELSE; OG (B) NOEN GARANTI FRA UTLØP OM HANDEL, BRUK ELLER HANDEL. HOOKLE GARANTERER IKKE AT TJENESTEN ELLER EN DEL AV TJENESTEN, ELLER NOE MATERIALER ELLER INNHOLD TILBUDT GJENNOM TJENESTEN, VIL VÆRE AVBRYTT, SIKKER, ELLER UTEN FEIL, VIRUS, ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER, OG EN HAKKANT Disse spørsmålene blir korrigert.

INGEN RÅD ELLER INFORMASJON, MUNTLIG ELLER SKRIFT, FÅTT AV DEG FRA TJENESTEN ELLER KROKENHETEN ELLER NOE MATERIALER ELLER INNHOLDET TILGJENGELIG GJENNOM TJENESTEN, SKAPER EN GARANTI FOR NOEN AV KROKEN ENHETER ELLER SERVICEENE ER UTSTYRENDE ELLER SERIEN. VI ER IKKE ANSVARLIG FOR SKADER SOM KAN RESULTERE PÅ TJENESTEN OG DITT HANDLING TIL NOEN ANDRE TJENESTEBRUKERE. DU FORSTÅR OG SAMTYKKER AT DU BRUKER NOEN DEL AV TJENESTEN PÅ EGEN BESKYTTELSE OG RISIKO, OG AT VI IKKE ER ANSVARLIG FOR SKADE PÅ DIN EIENDOM (INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL DITT DATASYSTEM ELLER MOBIL ENHET BRUKT I KONSEKVENSEN) ELLER TAP AV DATA, INKLUDERT BRUKERINNHOLD.

HOOKLE FRASKRIVER IKKE NOEN GARANTI ELLER ANDRE RETTIGHETER SOM HEKLEN ER FORBUDT FRA FRASKRIVELSE I GJELDENDE LOV.

14 Ansvarsbegrensning

I FULLSTE OMFATTET TILLATT LOVGIVNINGEN, INGEN HENDELSER HAR KROKENHETENE ANSVARLIG FOR DEG FOR INDIREKTE, TILFELLE, SPESIELLE, FOLGENDE ELLER PUNITIVE SKADER (INKLUDERT SKADER FOR TAP AV RESULTATER, GOODWILL, ELLER MISLIGE FORSKJELLER) ELLER RELATERING TIL TILGANG TIL ELLER BRUK AV ELLER UMÅLIGHETEN TIL Å TILGANG ELLER BRUK, TJENESTEN ELLER NOE MATERIALER ELLER INNHOLD PÅ TJENESTEN, SOM ER BASERT PÅ GARANTI, KONTRAKT, VILKÅR (INKLUDERT FORSVARSOMRÅDE), STATUT, ELLER ANDRE JURIDISKE OG HVIS ELLER IKKE NOEN KROKENHET ER BERETT OM MULIGHETEN FOR SKADE.

I DET FULLSTE OMFATTET TILLATT I LOVEN, ER DET SAMLEDE ANSVARET FOR KROKEN ENHETER FOR DEG FOR ALLE KRAV OVER ELLER I HENHOLD TIL BRUK AV ELLER UMÅLIGHET TIL Å BRUKE EN DEL AV TJENESTEN ELLER ANDRE IKKE UNDER DENNE TERMEN ELLER ANNET ER BEGRENSET TIL DET STØRRE AV: (A) BELØPET DU HAR BETALT TIL KROK FOR TILGANG TIL OG BRUK AV TJENESTEN I DE 12 MÅNEDENE FØR HENDELSE ELLER OMSTAND ELLER (B) ETT hundre amerikanske dollar ($ 100).

HVER BESTEMMELSE AV DENNE VILKÅRENE SOM GJENGER FOR EN BEGRENSNING AV ANSVAR, ANSVARSFRASKRIVELSE AV GARANTIER, ELLER UTELUKKELSE AV SKADER, er ment og tildeler risikoen mellom partene under disse vilkårene. DENNE TILDELINGEN ER ET VESENTLIG ELEMENT AV GRUNNEN FOR KJØPEN MELLOM PARTENE. HVER AV DISSE BESTEMMELSENE ER TILDELELIG OG Uavhengig av ALLE ANDRE BESTEMMELSER I DISSE VILKÅRENE. BEGRENSNINGENE I DETTE AVSNITT 14 GJELDER SOM HVIS NOEN BEGRENSET RETTSMIDLER MÅL FOR DET VESENTLIGE FORMÅLET.

bottom of page